top of page
  • Obrázek autoraMartina - Marblog

Umělá inteligence v online marketingu – její přednosti i úskalí

Umělá inteligence v online marketingu je žhavým tématem poslední doby. Proniká do stále více oborů a činností, které byly ještě relativně nedávno výhradně lidskou doménou. Jaké jsou v současné době možnosti využití umělé inteligence v marketingu?

Robot s počítačem, který na nás kouká.
Umělá inteligence v online marketingu

Co to je umělá inteligence v online marketingu?

Díky obrovskému technologickému pokroku ve vývoji umělé inteligence (AI – artifical intelligence) se v nedávné době značně rozšířili možnosti jejího využití. Stroje jsou tak dnes využitelné v mnoha oborech, které vykonávali dříve pouze lidé. Definice, co to je umělá inteligence, se sice různí, ovšem obecně se jedná o program, který simuluje myšlení a akce člověka. Cílem umělé inteligence je tedy řešení problémů a dosahování určitých cílů.


Jak využít umělou inteligenci?

Díky skokovému zlepšení je možné umělou inteligenci stále více zapojovat i do marketingu a reklamy. Stejně jako při využití v jiných oborech, i u marketingu platí, že největší výhodou AI je schopnost zpracování obrovského množství dat v rekordním čase, a zároveň se neustále učit a zdokonalovat.


Hlavním přínosem umělé inteligence v marketingu je, že by mohla převzít spoustu rutinních a nezáživných úkolů, které lidem zaberou spoustu času. Specialisté z masa a kostí by se pak mohli díky časové úspoře věnovat náročnějším činnostem a samozřejmě výstupy práce AI kontrolovat a dávat jim finální podobu.


V jakých činnostech AI markeťákům pomůže nejvíce?

  • Sběr a analýza dat – schopnost sbírat a analyzovat obrovské množství dat patří k hlavním benefitům umělé inteligence. To značně usnadňuje tvorbu efektivních reklamních kampaní i měření jejich výsledků.

  • Cílení a personalizace – základem pro to, aby reklama fungovala, je její správné cílení a personalizace na konkrétního uživatele. AI umožňuje o uživatelích sbírat a následně pro účely marketingu využívat ohromné množství dat.

  • Automatizace – na umělou inteligenci je možné přenést nejen jednoduché rutinní úkoly, ale i kreativní činnosti, jako je například tvorba textů a grafických podkladů.

  • Predikce a plánování – k revolučním schopnostem umělé inteligence patří prediktivní analytika, která umožňuje spolehlivé modelování budoucích trendů v chování zákazníků. Toho se dá skvěle využít při tvorbě marketingové strategie.

  • Servis 24/7 – současná úroveň umělé inteligence již umožňuje její využití v zákaznickém servisu. To je v dnešním konkurenčním prostředí velmi důležité, protože zákazníci ocení, když o ně bude postaráno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

  • Tvorba unikátního obsahu – ve schopnosti přečtení a zpracování podkladů nemůže člověk umělé inteligenci konkurovat. Díky kombinaci této vlastnosti a strojového učení je tak AI dnes schopna během pouhých několika sekund vytvořit vysoce kvalitní a zároveň unikátní texty nejrůznějšího druhu.

  • Dynamické naceňování – tvorba cen je jednou z nejúčinnějších zbraní v konkurenčním boji. Umělá inteligence dokáže zpracovat a vyhodnotit obrovské množství dat o cenách a následně navrhnout aktuálně optimální cenu každého produktu.


Umělá inteligence jako užitečný pomocník (nejen) v marketingu

Stejně jako v mnoha jiných oblastech, i v marketingu s sebou využití umělé inteligence do budoucna přináší obrovský potenciál ve zvýšení efektivity a produktivity. Spoustu časově náročných úkolů bude možné delegovat na stroje, a marketéři tak získají více prostoru pro svou specializaci. Zkoušení nástrojů umělé inteligence je tedy nezbytné pro udržení tempa s konkurencí. Vývoj technologií AI je skutečně překotný, a tak je dnes nutností sledovat aktuální trendy, osvojovat si moderní postupy a nebát se výzev, které umělá inteligence v marketingu přináší – což platí nejen pro reklamu ale i marketing.


Naše CEO Martina: U nás v Marion marketingu umělou inteligenci používáme hlavně v rámci aplikací a pracovních procesů, které pro práci v týmu používáme. Ale na tvorbu obsahu či jiné marketingové činnosti jí zatím nevyužíváme. Umí totiž sice skvěle ušetřit čas i v tomto směru, ale já si stále myslím, že profesionální lidský faktor nenahradí. :)


bottom of page