top of page
  • Obrázek autoraMartina Scheiner - CEO

Jak se tvoří marketingová strategie?

Aktualizováno: 13. 11. 2023

Úspěchu prakticky v jakémkoliv odvětví vám pomůže dosáhnout efektivní marketing. Jeho základem je zpravidla online marketingová strategie, od které se odvíjí jednotlivé marketingové aktivity. Žádné obecně platné recepty v tomto případě nefungují – bez ohledu na velikost by měla každá firma mít svou vlastní unikátní marketingovou strategii, která vychází z jejích konkrétních cílů a potřeb. Jak na to?

Papír s anglickým nápisem marketingová strategie.
Jak vytvořit jednoduchou marketingovou strategii?

Co to je online marketingová strategie?

Neodmyslitelnou součástí úspěšného podnikání je efektivní marketing. Veškeré marketingové aktivity by přitom měly vycházet z marketingové strategie. Jedná se o dokument, který definuje, jak dosáhnout stanovených marketingových cílů. Ty mohou být ovšem u každé firmy či podnikatele odlišné, a tak by i marketingová strategie měla být vždy šitá na míru.


Obsahem marketingové strategie jsou plány, analýzy, nástroje a aktivity vedoucí ke zviditelnění značky nebo firmy. V současnosti se marketingové aktivity dělí na online a offline. Ty první se, jak už název napovídá, odehrávají v digitálním světě. Jedná se tedy například o kampaně na sociálních sítích, na internetových vyhledávačích či různé další druhy reklamy v prostředí internetu. Naproti tomu offline reklama na internetu závislá není a patří k ní tradiční formáty propagace jako reklama v televizi, rádiu, tištěných médiích, na billboardech, v letácích atd. Z marketingové strategie by mělo být jasné, za použití kterých forem propagace firma dosáhne marketingových cílů. V praxi by tedy marketingový specialista měl po nahlédnutí do strategie zjistit, kde se firma aktuálně nachází, kam směřuje a jaký postup k tomu použije.


Rozdíl mezi strategií a plánem

Marketingová strategie a marketingový plán jsou pojmy, které spolu úzce souvisí, označují ovšem dokumenty s rozdílným obsahem. Tyto pojmy se poměrně často zaměňují, a tak je vhodné si rozdíl mezi nimi vyjasnit. Jak jsme si již popsali výše, marketingová strategie je dlouhodobá koncepce, jak pomocí různých činností dosáhnout marketingových cílů. Marketingový plán na strategii navazuje a vychází z ní. Uvádí časový harmonogram, v jakém pořadí budou jednotlivé marketingové aktivity probíhat. Marketingový plán tedy určuje konkrétní kroky a jejich časovou posloupnost.


Náš tip: Například spolupráci s influencery byste měli zahrnout v marketingové strategii ve většině případů až jako poslední nástroj.


Jak marketingovou strategii vytvořit?

Jeden obecný postup, jak postupovat při tvorbě marketingové strategie, neexistuje. Každá firma je jedinečná a v době vytváření strategie se nachází v různé fázi podnikání. Obecně by proces vzniku strategie měl zahrnovat následující fáze:

  • Analýza trhu – Zásadní krok, v rámci kterého je nutné zjistit o trhu, na kterém působíte, co nejvíc informací. Každý trh je totiž jiný, a tak se marketing vždy musí odvíjet od jeho specifik.

  • Definice zákazníka – Dále je nutné stanovit, kdo je vaše cílová skupina, tedy komu jsou vaše obchodní a marketingové aktivity určeny. Myslete při tom nejen na nové, ale i stávající zákazníky.

  • Analýza konkurence – Abyste udrželi krok s konkurencí, musíte ji znát. Důležité je, abyste byli obeznámeni s produkty, cenotvorbou i marketingovými aktivitami vašich konkurentů na trhu. Díky tomu poznáte své silné i slabé stránky. Na těch slabších můžete zapracovat a ty silné proměnit v konkurenční výhodu.

  • Stanovení obchodních cílů – Marketingová strategie by měla vycházet z té obchodní, která určuje cíle v prodeji a rozvoji firmy.

  • Stanovení marketingových cílů – Marketingové cíle by měly být definovány tak, aby přispívaly ke splnění nadřazených cílů obchodních.

  • Určení marketingového mixu – V marketingové strategii nesmí chybět ani soubor konkrétních nástrojů, které firma využije při své propagaci a prodeji.


Nebuďte na marketingovou strategii sami

Marketing je velmi důležitým nástrojem, jak v podnikání dosáhnout úspěchu. Aby byl ovšem efektivní, musí vycházet z marketingové strategie. Tento důležitý dokument definuje vaše marketingové cíle a aktivity k jejich dosažení.


S tvorbou online marketingové strategie pomáháme podnikatelům i malým a středním firmám, které chtějí plnit své cíle a nezůstat pozadu za konkurencí. Pokud se váš marketing nebude odvíjet od strategie, tak riskujete, že se stane černou dírou na peníze a nepřinese výsledky. Stačí vyplnit kontaktní formulář a vymyslíme řešení, které bude pro vás optimální.


157 zobrazení

Comments


bottom of page