top of page
 • Obrázek autoraMartina Scheiner - CEO

Marketingový budget – jak sestavit rozpočet?

S marketingovým budgetem budete mít vaše finance pod kontrolou. S přehledným rozpočtem se vám budou lépe vyhodnocovat investice a optimalizovat výdaje tak, aby výsledky byly co nejefektivnější. Jak ale marketingový rozpočet sestavit? Přinášíme vám odpovědi na otázky, co by měl rozpočet obsahovat, na jak dlouhé období ho nastavit i jaké metriky pro odhad nákladů použít.


Paní co tvoří marketingové budget a sestavuje rozpočet. Na stole má kalkulačku, grafy a papíry s tabulkami a výsledky.
Marketingový budget – jak sestavit rozpočet?

Proč je marketingový rozpočet důležitý?

Stále se najdou firmy, které věří, že se jim utrácet za marketing nevyplatí. Je však třeba si uvědomit, že prostředky vložené do marketingu nejsou jen další nákladovou položkou, nýbrž investicí, která vám pomůže šířit povědomí o značce, podpořit prodeje, získat nové zákazníky i udržet ty stávající. Marketingový rozpočet by proto měl být pevnou součástí finančního plánování každé firmy.  


Marketingový budget dává výdajům za marketing řád. Je to finanční plán, který určuje kolik peněz půjde na jednotlivé položky, jako je reklama, PR, online marketing, web apod. S pečlivě sestaveným budgetem získáte kontrolu nad tím, kam tečou vaše peníze. Díky tomu poté můžete vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých investic a budoucí náklady optimalizovat, abyste dosáhli svých obchodních cílů. 


Co obsahuje marketingový rozpočet? 

Dobrý marketingový rozpočet pracuje s realistickými finančními odhady, které vycházejí z businessových cílů, celkové marketingové strategie a výsledků z minulých let. Může mít klidně podobu jednoduché tabulky, ovšem založené na tvrdých datech a jasných očekáváních. 


Jednotlivé položky, které do rozpočtu zahrnete, se odvíjejí od typu podnikání. Nelze tak bohužel sestavit univerzální vzor marketingového plánu, který by všechny dovedl ke stejným výsledkům. Započítat můžete třeba následující položky: 


 • strategie, průzkumů trhu a analýz 

 • reklama, PPC a PR

 • online marketing – e-mailing, web, kampaně

 • podpora prodeje – akce a slevy 

 • obsahový marketing

 • technologie, software a vyhodnocování 

 • marketingové speciality – copywriter, grafik, SEO specialista atd.  


Výše investic do jednotlivých položek se může lišit podle toho, jak byly dané kanály v minulosti úspěšné. Svou roli hrají i vaše priority a obchodní cíle. Nezpomínejte do rozpočtu zařadit také rezervu pro nečekané výdaje


Nezbývá vám na marketing čas? Svěřte důležité úkoly specialistům z Marion Marketingu. Pomůžeme vám se vším, od tvorby a auditu webu přes tvorbu obsahu až po výkonnostní reklamu. Mrkněte na naše služby a zjistěte, co vše pro vás můžeme udělat.


Na jak dlouho rozpočet sestavovat?

Mnoho firem plánuje svůj rozpočet na rok dopředu. Rozpočet na kalendářní rok bere v potaz dlouhodobou strategii a přináší do plánování určitou stabilitu. Pro některé značky je však lepší plánovat marketingové náklady čtvrtletně. Takový rozpočet je pružnější a umožňuje lépe reagovat na trendy i návratnost investic. Vždy tak záleží na vašem produktu či službě, kterou nabízíte. Mějte však na paměti, že výsledky potřebují čas, a nelze tak očekávat, že se investované prostředky ihned odrazí v prodejích.


Kolik se do marketingového rozpočtu dává?

Kolik mě to bude stát? Tak zní nejčastější dotaz klientů, kteří se rozhodli pustit se do marketingu. Na zdánlivě jednoduchou otázku však neexistuje jednoduchá odpověď. Finální výše budgetu se odvíjí od spousty faktorů, žádná agentura vám proto nemůže při první schůzce rovnou předložit odhad výdajů na vaše marketingové aktivity. 


Výše marketingového budgetu se odvíjí od:

 • odvětví a jeho konkurenčního prostředí 

 • produktu nebo služby a fázi životního cyklu, ve které se nachází

 • marketingových a businessových cílů 

 • cílové skupiny 

 • dostupných finančních a personálních zdrojů 


Odhadnout marketingový rozpočet obvykle zabere hodně času. Je potřeba do něj promítnout vaše cíle i data z předchozích let. Agentura proto nejprve musí proniknout do vašeho podnikání a až poté bude schopna připravit rozpočet na míru vašim potřebám


Jak si sestavit marketingový rozpočet? 

Stanovení rozpočtu je komplexní proces, který musí vycházet z dat, analýz i aktuálních trendů na trhu. Na pomoc si můžete přizvat odborníky z agentury, anebo se podle následujícího návodu pokusit sestavit rozpočet pro příští čtvrtletí na vlastní pěst. 


1. Analyzujte výsledky a stanovte cíle 

Váš budoucí marketingový rozpočet se odvíjí od minulých výsledků. Vezměte v potaz, na kterých kanálech se vám dařilo a kde jste naopak žádné úspěchy nezaznamenali. Zjistěte, co fungovalo a co ne, abyste mohli rozhodnout, kam budete alokovat finanční prostředky v příštím období. Na základě předchozích výsledků a své strategie si stanovte cíle. Může jít o zvýšení povědomí o značce, zvýšení konverzního poměru nebo získání nových zákazníků.


2. Zvolte metriku 

Marketingový rozpočet můžete sestavovat například podle následujících metrik: 


Náklady podle historie 

Jestli máte k dispozici historická data, můžete se od nich při rozpočtování odpíchnout. Nezapomeňte však provést korekci, vzhledem k růstu cen i rozdílným cílům. 


Náklady podle obratu a zisku 

Pokud máte data o provozu firmy, můžete si minimální náklady na marketing spočítat jednoduchým vzorcem: 

 • Použitelný obnos na marketing = celkový obrat - fixní náklady - variabilní náklady - požadovaný zisk

 • Použít lze i metriku PNO (slovník marketingových pojmů), tedy procento nákladů k celkovému obratu. 


Náklady podle konverzního poměru a počtu zákazníků 

K orientační částce pro investice do marketingu vás dovede i výpočet pomocí konverzního poměru. Pokud znáte svůj konverzní poměr, celkový obrat, cenu za proklik a průměrnou hodnotu objednávky, můžete si spočítat, kolik vás stojí jeden zákazník a kolik zákazníků potřebujete k tomu, abyste dosáhli požadovaného zisku.


3. Vytvořte řádkové položky a alokujte finance

Zbývá rozhodnout, jaké položky do svého budgetu zařadíte. I to se samozřejmě odvíjí od vašich cílů a kanálů, které vám v minulosti fungovaly. Při tvorbě tabulky buďte co nejvíce konkrétní – nepište online reklama, ale rozčleňte tuto položku na remarketing, PPC, obsahovou reklamu apod. 


Do jednotlivých položek nezapomeňte započítat vše, co do nich opravdu spadá. Reklama na sociálních sítích nepředstavuje pouze výdaj za samotnou inzerci, ale také za přípravu grafiky, textu do reklamy a případně její vyhodnocení. Pokud nebudete v rozpočtu dostatečně konkrétní, mohou se vám jednotlivé položky výrazně prodražit. 


Potřebujete pomoct s marketingem? Obraťte se na nás skrze kontaktní formulář a domluvte si nezávaznou konzultaci. Zjistíte, co vám můžeme nabídnout, a jak váš marketing posuneme na novou úroveň.


Comments


bottom of page