top of page
  • Obrázek autoraMartina Scheiner - CEO

Základní pojmy online marketingu

Aktualizováno: 18. 9. 2023

S online marketingem se pojí řada termínů a zkratek, které se vyplatí znát. Budou se vám hodit například při nastavování i vyhodnocování nejrůznějších digitálních reklamních systémů, při diskusi s marketéry nebo třeba při pohovoru na pozici v marketingu. Které základní online marketingové pojmy byste měli znát?

Blok, kde je napsaná zkratka SEO a další body
Základní pojmy online marketingu

Základní pojmy online marketingu, které se vyplatí znát


B2B

Zkratka je odvozena od anglického spojení Business to Business a označuje obchodní vztahy mezi dvěma firmami. Firma, která v tomto obchodním vztahu vystupuje jako kupující, nebývá koncovým zákazníkem a produkt či službu kupuje za účelem generování nové hodnoty. B2B marketing může představovat například spolupráci marketingové agentury s klienty z řad firem.


B2C

Zkratka je odvozena od anglického spojení Business to Customer a popisuje přímý prodej koncovému zákazníkovi, který produkt či službu využije.


A/B testování

Účinná metoda, jejímž cílem je zjistit, která z několika (typicky dvou – odtud A/B) variant marketingového nástroje je lepší. A/B testování probíhá tak, že se jednotlivé varianty zobrazí různým skupinám uživatelů a následně se vyhodnocuje, která verze měla lepší konverzní poměr (viz) níže. Nejčastěji se A/B testování využívá u newsletterů, landing page, PPC reklamy, reklamního banneru atd.


PPC

Je zkratkou spojení Pay per click, tedy platba za proklik, případně cena za proklik. Jedná se o velmi efektivní formu reklamy v prostředí internetových vyhledávačů, webových stránek a sociálních sítí. Hlavní předností PPC reklamy je, že inzerent platí pouze za návštěvníky, kteří na reklamu kliknou a dostanou se tak na jejich web.


CPC

Neboli Cost per Click znamená cena za proklik. Pojem je úzce spojený s formátem PPC reklamy (viz níže). Označuje sumu, kterou inzerent platí za to, že se uživatel skrze PPC reklamu proklikne na jeho webové stránky.


CR

Conversion rate, jinak také konverzní poměr či míra konverze, je procentuálním vyjádřením počtu návštěvníků, kteří provedli konverzi oproti všem návštěvníkům webu. Konverzí je např. dokončení nákupu, vyplnění kontaktního formuláře, přihlášení se k odběru novinek atd. Čím vyšší konverzní poměr je, tím lépe.


CTA

Jinak také „call to action“ je prvek, který uživatele internetu pobízí k tomu, aby provedli konverzi (dokončili nákup či registraci, vyplnili dotazník, přihlásili se k odběru newsletteru apod.). CTA má typicky formu tlačítka, u kterého je kromě samotného textu důležitá také jeho velikost, barva a umístění.


CTR

Zkratka odvozená od Click to Rate označuje míru prokliku či proklikovost. Tato metrika používaná k měření efektivity PPC reklamy se počítá jako poměr počtu kliknutí na reklamu a počtu zobrazení reklamy. CTR se udává v procentech: pokud se reklama zobrazí 100 lidem a 5 z nich na ni klikne, CTR je 5 %.


Konverze

Tento mimořádně důležitý pojem označuje v rámci online marketingu to, když návštěvník webu (nebo příjemce marketingového sdělení) uskuteční požadovanou akci. Typickou konverzí je například dokončení nákupu, přihlášení se k newsletteru, registrace, vyplnění ankety atd.


KPI

Znamená klíčové ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators). V rámci online marketingu se jako KPI používá například návštěvnost stránky, počet zobrazení, míra konverze atd.


MKT

Pod zkratkou MKT se skrývá marketing. Zjednodušeně popsáno je marketing propagace výrobků či služeb za účelem podpory jejich prodeje. Hlavním úkolem marketingu je pochopit, co spotřebitelé chtějí a poté jejich potřeby uspokojit. Majitelům firem marketing pomáhá prodávat výrobky a dosahovat tak zisku. Součástí marketingu je také budování a posilování povědomí o značce.


PNO

Podíl nákladů na obratu vyjadřuje v procentech hodnoty nákladů (celkovou cenu reklamy) v poměru k celkové hodnotě dosažených konverzí. Jedná se tedy o ukazatel efektivity a funkčnosti reklamy – čím je hodnota PNO vyšší, tím je návratnost horší. Hranice pro ziskovost výrobků či služeb prodaných díky online reklamě je většinou 15 %.


ROAS

Anglické spojení Return on Ad Spend se překládá jako návratnost prostředků vložených do reklamy. V marketingu se jedná o jednu z nejdůležitějších hodnot – udává, kolik přinese jedna koruna investovaná do online reklamy. ROAS se počítá pomocí vzorečku příjmy/náklady a udává se v procentech. Čím vyšší číslo, tím lépe.


ROI

Anglická zkratka Return of Investments odkazuje k návratnosti investic, v českém prostředí se používá také termín rentabilita investic. Označuje poměr čistého zisku ku investovaným financím. V procentech tedy udává zisk z utracené částky.


SEM

Je odvozeno od anglického termínu search engine marketing, v češtině se jedná o marketing ve vyhledávačích. Popisuje marketingové aktivity, jejichž cílem je zlepšit pozice webových stránek ve výsledcích vyhledávačů jako například Google či Seznam, a následně tím získat vyšší návštěvnost.


SEO

SEO neboli optimalizace pro vyhledávače (search engine optimization) je hlavní metodou výše uvedeného marketingu ve vyhledávačích (SEM). Tento online marketingový nástroj představuje postupy úpravy textů na webových stránkách tak, aby byly pro internetové vyhledávače co nejlépe dohledatelné, a při vyhledávání se tak organicky zobrazovaly na co nejlepších pozicích.


SERP

Zkratka je vytvořena z anglického spojení Search Engine Results Page, což v českém překladu znamená stránka výsledků vyhledávání. Internetové vyhledávače jako Google či Seznam takovou stránku zobrazují jako odpověď na dotaz zadaný uživatelem.


Teď už znáte základní pojmy online marketingu. Jde vám ze všech těch marketingových pojmů a zkratek hlava kolem? Pak uděláte nejlépe, když necháte online marketing na specialistech z Marion Marketing. My všechny uvedené termíny dobře známe nejen v teorii, ale především v praxi při nastavování nástrojů online marketingu tak, aby reklama přinášela co nejlepší výsledky. Napište nám a domluvíme si bezplatnou schůzku, kde vám představíme všechny výhody spolupráce s našimi marketingovými specialisty.

Comments


bottom of page